Испорука и утовар

Испоручује се купцу у дрвеној кутији или дуплом паковању са међународним стандардом

t2
t3
t1

ЖЕЛИТЕ ДА ТРГОВАТЕ СА НАМА?